خانه / اخبار / امنیت و فضای مجازی / نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه | خانواده و فضای مجازی

نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه | خانواده و فضای مجازی

نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه –به نظر می رسد که بررسی انتخابات برگزار شده دردوره های پیشین بویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهربیشتر، تاکید رسانه ملی بر تهییج گری و ترغیب به مشارکت حداکثری و یا افزایش میزان حضور مردم در پای صندوق ها متمرکزبوده واین مهم، بیش ازارائه آموزه هایی در راستای انتخاب اصلح کاندیداها  بوده است. از همین رودر این یادداشت، سعی خواهد شد تا ضمن تاکید بر اهمیت سواد رسانه ای در انتخاب کاندید ریاست جمهوری یا کاندیداهای اصلح شورای شهرو …. برخی مزیت ها ومحاسن اتکاء به قواعد چنین راهبردی برای تحقق  رسالتی اجتماعی و سیاسی بر شمارد تا رای دهندگان متعهد و مسئول با اتکاء به تفکر انتقادی، دیگر بارانتخاب عالمانه ودوراندیشانه ای را رقم بزنند؛ بلکه فرصت عرضِ اندام و مانورمعدود اصحاب زر و زور و تزویر را از فرصت طلبان اعتماد سوز سلب کنند؛ و بدین سان و با مشارکت سیاسی دیگری در این ورطه حساس، گام بلندی در راستای تحقق مردم سالاری دینی برداشته شود. از آنجا که تحصیل و برخورداری از سواد رسانه ای منجر به بکارگیری مفهوم دیگری از سواد با نام سواد انتخاباتی می شود و این مهم، رای دهندگان را به انتخاب اصلح کاندیداها رهنمون می کند، در ادامه و مقدمه این یادداشت ضمن ارائه تعریفی اجمالی این سواد، نقش آن را در مطالعه و بررسی همه جانبه صحنه انتخابات و گزینش فرد یا افراد اصلح مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

در یک تعریف اجمالی می توان سواد رسانه ای را توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی، پردازش و نقد پیام یا برنامه ای رسانه ای بر شمرد. و با الهام از این تعریف می توان اذعان کرد که سواد انتخاباتی یعنی دانش و توانایی رای دهنده درکسب اطلاع جامع از کاندیداهای حاضر در صحنه سیاسی، توانایی ارزیابی،  تحلیل و نقد عملکرد گذشته و اظهارات و برنامه های ارایه شده و در نهایت حمایت عالمانه و همه جانبه در کلام و رفتار از کاندید یا کاندیداهایی که از صلاحیت لازم برای تصاحب کرسی و یا منصب سیاسی و اجتماعی برخوردارند. حال با اشاره به نظریه و الگوی ۵گانه هارولد لاسول و تعمیم آن به حوزه تبلیغات سیاسی، در خواهیم یافت که این مبنای نظری چگونه می تواند چراغ راهی در مسیر انتخاب درست و مسئولانه شهروندان در عرصه انتخابات پیش رو و حتی هرعرصه دیگرتعیین کننده اداری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و… باشد. لاسول بر این نکته تاکید می ورزد که در انتقال پیام باید همواره توجه داشت به این الگو که چه کسی با استفاده از چه ابزار یا رسانه ای در صدد رساندن چه پیام و محتوایی به چه مخاطبانی است و از انتقال پیام به مخاطبان خود در پی دریافت چه نوع تاثیر و یا اثراتی است.

در همین راستا باید خاطرنشان کرد منبع یا فردی که قرار است به مثابه فرد مورد وثوق از سوی مردم گزینش شود باید برای اثبات شایستگی و اعتبار خود همانطور که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی[۱] در خصوص رئیس جمهور اشاره شده است مدیر و مدبر بوده، دارای حسن سابقه در امانت داری و رعایت حدود و موازین اخلاقی باشد وعلاوه بر ویژگی های یاد شده بی تردید امروزه همانطور که رهبران فکری و روشنفکران جامعه بر آن تاکید می ورزند در هر عرصه انتخابگری از جمله انتخاب اعضای شورای شهر داشتن تخصص مرتبط و  پیشینه و عملکرد سیاسی و اجرایی، میزان تعهد کاندیدا به حفظ و پاسداشت ارزش ها، سلامت و نیز سعه صدر وی در مناظرات و مواجهات فکری و عقیدتی می تواند به عنوان شاخص های دیگر ارزیابی صلاحیتش، مد نظررای دهندگان قرار گیرد. ناگفته پیداست که چنین شخصی قادر خواهد بود حمایت رهبران سیاسی و فکری جامعه و یا احزابی و انجمن های حرفه ای و تخصصی را جلب کرده و حتی فرتراز آن، از سوی تشکلات و جناح های سیاسی گزینش و مورد حمایت واقع شود تا بدین طریق پایه های دموکراسی در جامعه نیزبا مداخله وحمایت حزبی استوارگردد. چه خوب گفته است هانس کلزن، حقوقدان اتریشی(۱۹۲۰) که دموکراسی که از میلیون ها رای دهنده بدون مشارکت و حمایت حزبی شکل گرفته باشد به بار نخواهد نشست. لذا اگر چه در پرتو شکل گیری جهان مجازی به موازات جهان واقعی، احزاب، هم همچون رسانه های چاپی جذابیت گذشته خود را از دست داده اند با این حال، هنوز هم در کشورهای توسعه یافته احزاب فعال نقش اساسی را درمعرفی کاندیداهای اصلح ایفا کرده و در کشورهای در حال توسعه و گذاری چون ما نیز در مقاطعی همچون انتخابات دوره پیشین مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده ای داشته و خواهد داشت.

در وهله بعد مطابق الگو یا اصل دوم(توجه به پیام و محتوا) لاسول باید به گفتار و نوشتار و طرح و برنامه کاندیدا نیک نگریست و در این مهم غور کرد که محتوای سخن وی تا چه اندازه با عقلانیت و منطق و امکانات و وظایف قانونی وی مطابقت دارد و یا به عبارتی ادعاها و چشم اندازهایش تا چه میزان در حیطه اختیارات منصب مورد نظرش می باشد. بی تردید فرد دارای بینش و فهم سیاسی یا سواد انتخاباتی، بسادگی تحت تاثیربرنامه های بلندپروازانه وتحقق ناپذیر کاندیدایی نشده وپیوسته آنها را با ظرفیت، استعداد و قابلیت عملیاتی شدن برنامه های پیشنهادی مورد سنجش وتحلیل قرار می دهد.

همزمان با تامل در پیام و قابلیت تحقق برنامه های پیشنهادی، فرد آگاه و دارای بینش و سواد رسانه ای یا انتخاباتی نیک می نگرد که کاندیداها برای ابلاغ و انتشار پیام و برنامه های خود از چه ابزار رسانه ای و محملی و به چه شیوه و اندازه ای از آنها بهره می گیرند. آیا تعهد و اخلاق مانع وی در سوء استفاده از رسانه ای خاص(رسانه هوادار یامتعلق به جریان فکری و حزبی اش) و یا انتشار هر مطلب و نسبت خلاف آداب و عُرف و شرع خواهد شد. آیا کاندیدای متعهد و وطن پرست راضی خواهد شد از هر تریبون و رسانه مغرض و معاندی پیام و مواضع خود را به مخاطبانش منعکس و یا به تبلیغات زود هنگام به بهانه های واهی و از جمله بهره گیری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبادرت کند! آیا کاندیدایی که به حکم تکلیف و یا دعوت انجمن و حزبی به صحنه انتخاباتی وارد شده روا خواهداشت چند صد میلیون تومان صرف تبلیغاتی چاپی و رسانه ای خود کند! آیا وی به هر قیمتی بر می تابد تا از هر رسانه ای دیده یا شنیده شود!  یقینا طرح سئوالاتی از این دست مقدمه ای است بر تفکری نقادانه و کنشی درخور و در نهایت، اجتناب ازگرایش نامطلوب و ناثوابی که به مصلحت و صلاح جامعه نخواهد بود.

مطابق الگوی بعدی، لاسول تاکید دارد بر اینکه در انتشار و ابلاغ پیام باید مخاطبان آن نیز مد نظر قرار گیرند و لذا با اتکای به این اصل علاوه بر اینکه از سویی کانیداها باید به ویژگی های روحی و فرهنگی جامعه مخاطب آشنایی کامل داشته باشند، در مقابل نیز، کنشگر آگاه وبرخوردار از دانش و بینش رسانه ای نیز به سادگی خود را در معرض هرپیام و برنامه ی منبع فاقد وجاهت و اعتبارکافی قرار نداده و بر این واقعیت آگاهی دارد که تبلیغات سیاسی همانگونه که پراتکانیس اذعان کرده” همواره با فریبکاری هوشمندانه به اجرا درآمده است”، لذا همواره این امکان وجود دارد که برخی ازکاندیداها خود را بیش ازواقعیت امر موجه و معتبر قلمداد کرده و لذا در گردونه رقابت های نزدیک، این مخاطبان آگاه هستند که با بینش و مداقه و تفکر، رویه های مذموم و کنش های غیر اخلاقی و …ایشان را بدرستی تشخیص داده و وقت خود را بیشتر صرف مطالعه و بررسی صلاحیت و برنامه های کاندیداهای مورد تایید رهبران فکری و افراد مورد وثوق و نهادهای معتبرو موجه  کرده و بیش از آنکه تحت تاثیر شعارهای احساسی و عوام فریبانه کاندیداها قرار گیرد توجه خویش را بیشتر معطوف برنامه و شعارهای عقلانی وی می کنند.

و در مرحله آخر(الگوی چه تاثیری یا اصل تاثیر) مخاطب آگاه وهشیار ضمن مرور و رصد پیوسته فعالیت و مبارزات انتخاباتی کاندیداها به تاثیر و بازخورد پیام های منعکس و منتشر شده از سوی ایشان نظر افکنده و دیدگاه ها و نقدهای مربوطه اظهار شده از سوی فعالان و کارشناسان سیاسی را با دقت از نظر می گذاراند تا با قیاس با برنامه های رقبا به درک و تحلیل عمیق تر و بهتری از پیام های تبلیغاتی دست یازد و علاوه برآن، مخاطب آگاه و فعال پیامدهای مثبت و منفی اظهارات، بیانیه ها،  وعکس العمل های کانیداها را نیز بدقت بررسی و تحلیل می کند تا بدین تریتب به عنوان یک فرد با سواد وآگاه و مخاطبی فعال به وظیفه خطیر خود درانتخابات سرنوشت ساز دیگری به شایستگی عمل کرده باشد.

[۱] اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

 

به کانال تلگرامی انجمن خانواده و اینترنت بپیوندید. manoresane@

 

نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه نقش سواد رسانه ای درکمپین های سیاسی و انتخاب آگاهانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*